Oostgaag 16B
3155 CG Maasland

 

€ 1.800.000 v.o.n.

 
 
Kenmerken
Kavel oppervlak:
6672m2
Type Object:
Kavel

 


PROJECT MAASLANDSE DAM, KAVELS FASE 3 De laatste bouwgrond voor de realisatie van maximaal vier ruime woonkavels aan de Maaslandse Dam wordt u hierbij aangeboden. De Maaslandse Dam ligt in het agrarisch cultuurlandschap van de gemeente Midden-Delfland. De locatie is niet alleen prachtig, maar heeft ook een gunstige ligging.. Het centrum van Maasland, scholen en sportaccommodaties liggen op fietsafstand. De Foppenplas is op korte afstand gelegen en de toegang tot de snelwegen naar Den Haag, Rotterdam en Delft ligt op ruim 10 minuten rijden. Kortom: enerzijds biedt de Maaslandse Dam alles om maximaal te genieten van het mooie landelijke leven. Anderzijds hoeft niemand zich de stadse genoegens te ontzeggen. Kavels met veel vrijheid In deze landelijke omgeving kunnen maximaal 4 woonkavels worden gerealiseerd. De kopers kunnen hier bouwen aan een prachtige woontoekomst volgens hun eigen wensen. De totale oppervlakte van het kavel bedraagt 6.672 m2 en is vrij te verkavelen naar in totaal maximaal 4 woonkavels. Om de beeldkwaliteit te bewaken, worden in de Maaslandse Dam dezelfde materialen voorgeschreven. Deze staan verwoord in het beeldkwaliteitsplan dat hoort bij het bestemmingsplan Maaslandse Dam. Het maximale te bouwen volume per kavel wordt bepaald door het kaveloppervlak. De verhouding is 1 m³ (volume) per 1 m² (kaveloppervlak) met een maximum van 1.000m3. B.v. op een kavel van 750 m² is een maximaal een bouwvolume van 750 m³ toegestaan. Op de kavel moet ruimte zijn voor minimaal 2 geparkeerde auto’s. Een garage telt niet mee voor de parkeernorm. De koopsom voor deze bouwgrond is in totaal minimaal € 1.800.000, excl. BTW vrij op naam. De Gemeente levert de grond bouwrijp op en maakt na oplevering van de woningen de openbare ruimte woonrijp. De bodemkwaliteit is geschikt voor de bestemming “Wonen”. De rapportages hiervan zijn beschikbaar. Het ontwerp van het bouwplan en de aanvraag van de omgevingsvergunning moeten voldoen aan de geldende publiekrechtelijke kaders: Vigerend bestemmingsplan Maaslandse Dam & Partiële herziening Maaslandse Dam, inclusief beeldkwaliteitsplan Maaslandse Dam, het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Verder zijn van belang: * De (vier) woningen dienen in 1 bouwstroom gerealiseerd te worden. * De standaard civieltechnische randvoorwaarden voor het project Maaslandse Dam, met extra aandachtspunten omtrent de gewichtsbeperking en de duur van de tijdelijke brug (medio 2021). * Juridische levering: Binnen 3 maanden na ondertekening overeenkomst, rente- vergoeding van toepassing bij latere levering. * Reactietermijn: 30 dagen na publicatie (08-11-2019). * Er bestaat de mogelijkheid tot verkrijging in erfpacht op basis van de gemeentelijke erfpachtvoorwaarden. * Verkoop geschied onder voorbehoud van goedkeuring van College van Burgemeester en Wethouders. Mocht u interesse hebben in de bovenstaande bouwkavel, dan kunt u dit aangeven via info@noordam-makelaardij.nl of bel ons: Noordam Makelaardij, 0174-528828.Bijzonderheden